Utmätning

UtmätningUtmätning är en form av specialexekution som innebär att kronofogde tar hand om viss egendom för borgenärs räkning.