Rekommenderat brev

Rekommenderat brev – Vill du skicka viktiga dokument eller annan värdepost i mindre format (upp till ett marknadsvärde av 5000 SEK) så kan du skicka rekommenderat brev/rekommenderad post. Du får ett kvitto på att försändelsen avsänts och mottagaren eller dennes ombud måste kvittera den när de tar emot den.