Kallhyra

Kallhyra – När man inte räknar in driftskostnader (exempelvis el, värme och vatten) för boendet i hyran så kallas det för kallhyra.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon