Fullmakt

Fullmakt – En fullmakt är ett bemyndigande att handla å en annan persons vägnar.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon