Fordran

Fordran – En fordran är en rätt att erhålla en viss prestation oftast i form av pengar.