Fordran

Fordran – En fordran är en rätt att erhålla en viss prestation oftast i form av pengar.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon