Enkel borgen

Enkel borgen – Vid enkel borgen inträder borgensmannens betalningsansvar först efter att kronofogden har konstaterat att huvudgäldenären inte kan betala sin skuld.