Enkel borgen

Enkel borgen – Vid enkel borgen inträder borgensmannens betalningsansvar först efter att kronofogden har konstaterat att huvudgäldenären inte kan betala sin skuld.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon