Dröjsmålsränta

DröjsmålsräntaDröjsmålsränta är ränta som betalas vid dröjsmål  med betalning.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon