Dröjsmålsränta

DröjsmålsräntaDröjsmålsränta är ränta som betalas vid dröjsmål  med betalning.