Dröjsmål

DröjsmålDröjsmål är när en handling som överenskommits inte sker eller sker för sent, exempelvis betalning av hyra eller en varuleverans.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon