Dröjsmål

DröjsmålDröjsmål är när en handling som överenskommits inte sker eller sker för sent, exempelvis betalning av hyra eller en varuleverans.