Delgivning

DelgivningDelgivning är ett förfarande då en skriftlig handling överlämnas till mottagaren under vissa i enlighet med lag bestämda former.