Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening – En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med ändamål att upplåta lägenheter till medlemmarna, utan tidsbegränsning, i föreningens hus.