Borgensman

Borgensman – En borgensman är den som går i borgen och ansvarar för att ett betalningsåtagande fullgörs.