Avhysning

AvhysningAvhysning är en tvångsåtgärd varigenom någon som ej betalt hyra eller på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter tvingas flytta.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon