Avhysning

AvhysningAvhysning är en tvångsåtgärd varigenom någon som ej betalt hyra eller på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter tvingas flytta.